Rəssamlarımız

Nailə Sultan

Rəssam

1959-cu ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur 1975-1979-cu illərdə Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində təhsil almışdır. 1979-1984-cü illər də M. Əliyev adına İncəsənət İnstitutunda təhsilini davam etdirmişdir. 1984-cü ildə Respublika, Ümumittifaq, beynəlxalq sərgilərin və simpoziumların, 1991 –ci ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, 2009-cu ildə isə Venesiyada keçirilmiş Biennalenin iştikakçıs

Nailə Sultan aparıcı keramika üzrə rəssam və o, müxtəlif ölkələrdə bir neçə keramika simpoziumunda iştirak edib.

ı olmuşdur. Sərgilər: 1994 - ilk fərdi sərgisi, "Miniatür Mərkəzi" Bakı, Azərbaycan 1998 – fərdi sərgisi, “Art Gallery”, Bakı, Azərbaycan 1999, 2002, 2003, 2004 – fərdi sərgilər, "Miniatür Mərkəzi", Bakı, Azərbaycan 2010 - Seramik üzrə Simpoziumun iştirakçı, İsrail 2014 - 5-ci Beynəlxalq İncəsənət Festivalı "Qız Qalası", Bakı, Azərbaycan 2014 - fərdi sərgi, Bakı, Azərbaycan 2017 – “TURAN” fərdi sərgi, Rəssamlar ittifaqı, Bakı, Azərbaycan 2019 – fərdi sərgi, Rəssamlar ittifaqı, Bakı, Azərbaycan Əsərləri Şərq Muzeyində və Moskvada Tətbiqi İncəsənət Muzeyində və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Nailə Sultan nəinki, keramika hətda qobelen, miniatür,qrafik əsərlərini də ustalıqla sərgiləmişdir.

Nailə Sultan - Rəsmlər

Rəssam öz müasir incəsənət əsərlərində nar, miniatür rəsmlər, Qobustan mağara rəsmləri, xalçalardan götürülmüş həndəsi xətlər kimi ənənəvi Azərbaycan motivlərindən istifadə edir.