Heykəltəraşlarımız

Məmmədov Cavanşir

Heykəltəraş

1989-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Akademiyasının nəzdində Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq kolleci (Heykəltəraşlıq fakultəsi) • Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı İstehsalat Yaradcılı

Rəssamın işləri Azərbaycanın və digər ölkələrin şəxsi kolleksiyalarında və qalereyalarında saxlanılır.

q Kombinatı- İcraçı heykəltəraş 2018 - “Səməni” sərgisi, Baki, Azərbaycan Bir neçə sərgidə iştirak edib.