Heykəltəraşlarımız

Mübariz Əmiraslanov

Heykəltəraş

Mübariz Əmiraslanov 1954-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin bədii fakültəsini bitirib. 1997-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Rəssamlar ittifagının üzvüdür. Bir çox layihələrdə və sərgilərdə iştirak etmişdir. əsasən kiçik formalı heykəltaraşlıq əsərləri yaradır. Bu janrda yüzə yaxın əsərin müəllifidir. Daha çox fəlsəfi mövzulara üst

Əsərləri Böyük Britaniya, Kanada, Almaniya, İran, Rusiya, ABŞ və başqa ölkələrdə, həmçinin ölkəmizdə şəxsi kolleksiyalarda və muzey fondlarında saxlanılır.

ünlük verir. 2018-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib.

Mübariz Əmiraslanov . Sənət əsərləri

Yaratdığı əsərlərdə uğurlu forma və məzmun vəhdətinə nail olan heykəltəraş yaradılığının ən məhsuldar çağını yaşayır.