Qalereya

VIVA LA VIDA

Açıq, səmimi, təbii — bütün bunlar onun haqqındadır, İnna Kostina, saçdığı nurun rəsm əsərlərinə sirayət edən insan. İnna Kostina həyata, insanlara, təbiətə, dünyaya aşiq olan bir rəssamdır. O, yaratmaq, sevmək, yaşamaq və başqaları ilə sevincini bölüşməyi sevir. Həyatın hər anı gözəldir, o öz ətri və rəngləri ilə doludur və hətta qara zolaq da kontrast üzrə palitranın bütün digər rənglərinə xüsusi bir zillik verdiyi üçün gözəldir. Şüar kimi səslənən sərginin adı İnnaya xas olan rəng qammasının dolğunluğunu və dürüst, sərt, həqiqətən möhkəm, bütöv bir şəkli əks etdirir. Bu, xüsusilə portretlərə aiddir. Onlar həqiqi, güzəştsiz, ruhu çılpaqlaşdıran, məzmunu üzə çıxarandılar. İnna Kostina texnikasının parlaq xüsusiyyəti dəyişkən, dinamik mühitə, işıq və kölgənin oyununa, işıqlandırmadakı dəyişikliklərə qarşı həssaslığıdır.