Rəssamlarımız

Juk (Nərmin İsrafilova)

Rəssam

16.07.1992-ci ildə rəssamlar ailəsində anadan olub. Babası-Juk Iqor S.Peterbuq şəhərində Repin adına rəssamlıq akademiyasını bitirib. Anası - Anastasiya Juk rəssamlıq və qrafika fakultəsini bitirib. 2008-2012-ci ilədək Juk Əzim Əzimzadə adına texnikumda təhsil alıb. 2013-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Solo sərgilər: 2012-ci ildə sərgisi şəxsi qalereyada olub. 2

Jukun bir rəssam kimi sənət fəaliyyəti müasir üslubda verilmiş klassik məcazi rəngkarlıq ətrafında dönür. Bu düşüncələr kətan üzərində rasional yaradıcılıq texnikasının və hüdudsuz fantaziyanın harmoniyası, həmçinin işıq və kölgənin metafizik görünməz proyeksiyasını ifadə edir. Rənglərin əlaqəsi və eyni zamanda ziddiyyəti kompozisiya ilə birləkdə kətanın hüdudlarından kənara çıxan hərəkət dərinliyi yaradır. Rəng dalğanın uzunluğu, parlaqlığı və tamlığı boyu rəng sırası yaradan zolaq sırasına bölünüb və vahid bir orqanizmdə birləşərək insan bədəninin su ilə vəhdətini təsvir etmək üçün fəaliyyətə keçib.

013-ci ildə Jazz center-də şəxsi sərgisi. 2015-ci ildə növbəti şəxsi sərgisi olub. Grup sərgilər: 2008-2017-ci illərdə Rəssamlar İttifaqı tərəfindən keçirilən illik sərgilərdə iştirak edib. 2015-ci ildə YARAT təşkilatının ARTIM festivalında "the birth of sound" kompozisiyasını təqdim edib. 2017-ci ildə Venesiya şəhərində 57-ci Bienalledə Azərbaycanı təmsil edib. Musiqiyə maraq yaradıcılığının formalaşmasına da təsir edib.

Juk (Nərmin İsrafilova) - Rəsmlər

Jukun bir rəssam kimi sənət fəaliyyəti müasir üslubda verilmiş klassik məcazi rəngkarlıq ətrafında dönür.