Rəssamlarımız

Fərman Qulamov

Rəssam

1945-ci ildə Azərbaycanda, Astara şəhərində anadan olmuşdur. 1867-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bitirmişdir 1976-cı ildə Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasını bitirmişdir 1973-cü ildə Ümumittifaq və xarici sərgilərdə iştirak etmişdir 1986-cı ildə Xəzərətrafı respublikaların Biennalı sərgisində III mükafata layiq görülmüşdür 1993-cü ildə Almaniyanın Fulendorf şəhə

Fərman Qulamov həmişə bir növ təcrübə axtaran bir sənətkardır.

rində fərdi sərgisi keçirilmişdir 1993-1994 cü illərdə Bakı, Fulendorf və Moskva şəhərlərində fərdi sərgiləri keçirilmişdir 1993-cü ildə Moskvada (Şərq Qalereyasında) “Şərqin Qalereyası” adlı birgə sərgidə iştiral etmişdir 1994-cü ildə 1993-cü il üzrə ən yaxşı əsər üçün 1-ci mükafata layiq görülmüşdür. 1994-cü ildə “Humay” mükafatı ilə təltif olunan rəssam dəzgah boyakarlığı ilə məşğul olur. 2016-cı ildə Bakı şəhərində vəfat edib. Əsərləri Fransa, Almaniya, Polşa, Finlandiya, Türkiyə, İran və Əlcəzairdə keçirilmiş sәrgilәrdә nümayiş etdirilmişdir. Onun işləri ilə Tretyakov Qalereyasında, Şərq Ölkələrinin Açıq Muzeyində tanış olmaq olar. Əsərləri, həmçinin, dünya muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır

Fərman Qulamov - Rəsmlər

Fərman Qulamov Azərbaycan sənət məktəbinin ənənələrinin layiqli davamçısıdır.