Rəssamlarımız

Fərid Mirzəyev

Rəssam

1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub 1999-cu ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra 126 nömrəli peşə liseyinə daxil olub, rəssam kimi bitirib. 1999-cu ildə Rəssamlıq Akademiyasının rəssamlıq fakültəsinə daxil olub. 2003-cü ildə fakültədən rəssamlıq ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. Akademiyanı bitirdikdən sonra Fərid Mirzəyev həm yerli, həm də xaricdəki sərgilərdə fəal iştirak edir. 200

2007-2008-ci illərdə Muzey Mərkəzinin təşkil etdiyi çoxsaylı sərgilərdə iştirak etmişdir.

6-cı ildə İdman, Turizm və Gənclər Nazirliyinin diplomu ilə təltif edilmişdir. 2007-2008-ci illərdə Muzey Mərkəzinin təşkil etdiyi çoxsaylı sərgilərdə iştirak etmişdir. 2019 - “Əsirlərin təması” adlı fərdi art-kolaj sərgisi, Emin Qahramanov art gallery Müasir Sənət Qalereyası, Bakı, Azərbaycan Müəllifin əsərləri şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

Fərid Mirzəyev - Rəsmlər

Rəssam öz işlərində paralel mövcud olan, lakin çox nadir hallarda kəsişən dünyaları tamamilə fərqli rənglərdə, müxtəlif obrazları bir parlaq, qeyri adi kompozisiya halına gətirərək tamaşaçıda güclü duyğuları oyatmağı bacarmışdı.